Sujiwo Tejo – Anyaman Nyaman

anut runtut tansah reruntungan
munggah mudhun gunung anjok samudero
gandeng rendeng anjejereng rendeng
reroncening kembang… kembang temanten

mantene wus dandan dadi dewo dewi
dewaning asmoro gyo mudhun bumii

e la mendhung… bubar mawur
mlipir mlipir… gyo sumingkir
mahargyo dalan temanten… dalane dewo dewi

sworo trompet… teng celeret
arak arak sigo sigrak
datan kendhat… anut runtut
gyo mudhun bumi
Download